Cookiebeleid

SCHOOLPICS, kantoorhoudende te Raadhuisstraat 20, 1411 EC Naarden, respecteert de privacy van bezoekers en gebruikers van de website www.schoolpics.nl (“website”), mobiele applicaties (“app(s)”) en bewerkingsprogramma’s, zoals de fotoboekeditor (“editor(s)”), evenals de privacy van klanten die via onze website een bestelling plaatsen. In deze verklaring staat omschreven welke informatie tijdens het gebruik van onze website of editor en van u als klant wordt verzameld, en hoe wij deze informatie verwerken en beschermen.

Toepasselijkheid
Dit cookiebeleid heeft betrekking op ieder bezoek aan de website en iedere transactie en overeenkomst die via onze website of app(s) tot stand is gekomen. Alle informatie die we tijdens uw bezoek aan en/of gebruik van onze website, editor(s) of app(s) van u verzamelen, met inbegrip van uw persoonsgegevens, zullen worden verwerkt conform dit Beleid en voor de hierin beschreven doelstellingen. Dit cookiebeleid heeft geen betrekking op enige andere website of bedrijven die naar onze website of app(s) verwijzen of naar wie we via onze website verwijzen.

Door ons verzamelde gegevens
SCHOOLPICS biedt u de mogelijkheid om online gepersonaliseerde fotoproducten zoals een fotoboek te creëren en uw bestelling op een door u gekozen adres af te laten leveren. Binnen het kader van onze diensten, kunnen wij uw gegevens op twee manieren verzamelen:

Gegevens die door u worden verstrekt
SCHOOLPICS verzamelt gegevens die door u zijn verstrekt, zoals het e-mailadres en wachtwoord dat u invoert, wanneer u zich aanmeldt als nieuwe klant en een account aanmaakt. Indien u ons verzoekt uw SCHOOLPICS-account aan een sociaalnetwerkprofiel te linken, zult u geïnformeerd worden welke informatie wij van het desbetreffende netwerk verzamelen, voordat u uw verzoek goedkeurt. We verzamelen tevens bestelinformatie zoals uw naam, (factuur- en afleverings)adres, telefoonnummer en betaalgegevens (en, indien iemand anders de bestelling in ontvangst neemt, de naam en het adres van de geadresseerde), evenals bestanden zoals foto’s die u upload en/of gebruikt in of op onze producten. Uw e-mailadres zal worden gebruikt voor het versturen van de orderbevestiging. Uw persoonsgegevens worden ook verzameld, wanneer u meedoet aan een van onze prijsvragen of wanneer u uw mening geeft door bijvoorbeeld het schrijven van een productbeoordeling. Wij kunnen uw e-mailadres niet alleen verzamelen bij het aanmaken van een account, maar ook als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief.Gegevens die we automatisch van u verzamelen
SCHOOLPICS verzamelt gegevens die we ontvangen op basis van uw gebruik van onze diensten, zoals onze fotoboekeditor, uw bezoek aan onze website en mogelijke andere websites die via onze website toegankelijk zijn. Wij verzamelen uw IP-adres, de door u gebruikte browser, de tijd en datum van uw bezoek of gebruik, en op welke manier u gebruikmaakt van onze website of editor(s).

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doelstellingen:

Het accepteren, verwerken en afhandelen van uw bestelling
Uw gegevens worden gebruikt voor het verwerken, afhandelen, vervaardigen en afleveren van uw bestelling op het door u gekozen adres. We gebruiken uw gegevens ook om u op de hoogte te houden van de voortgang van uw bestelling. We geven uw gegevens door aan andere bedrijven die door ons zijn aangesteld voor het verrichten van bepaalde diensten. Dergelijke bedrijven omvatten onder meer: een aan SCHOOLPICS verbonden onderneming of een derde partij die door ons betrokken wordt bij de vervaardiging van uw bestelling; de postvervoerder die uw bestelling bezorgt; een online betalingsdienst als WorldPay of PayPal voor het verwerken van uw (creditcard)betaling; een dienstverlener die e-mails verstuurt of betrokken is bij een andere vorm van klantencommunicatie; marketinganalysebedrijven die onze gegevens analyseren of dubbele data uit onze database verwijderen; en onze klantenservice.Beheer van uw account
U kunt op onze website of via onze app(s) uw eigen account aanmaken. In uw account worden onder meer uw naam (afleverings- en factuur)adres, telefoonnummer en e-mailadres opgeslagen. Wij slaan ook informatie op die betrekking heeft op eerdere bestellingen, zodat u sneller uw producten kunt beoordelen, terugvinden, delen of nabestellen.Direct marketing, samenwerkingsaanbiedingen en nieuwsbrieven versturen
We kunnen uw gegevens voor directe marketingdoeleinden gebruiken door u via e-mail, direct mail, telefoon (met inbegrip van sms- en pushberichten) of enig ander medium, commerciële informatie of aanbiedingen te sturen die betrekking hebben op onze producten en diensten. Dergelijke commerciële informatie of aanbiedingen kunnen ook worden samengesteld binnen een samenwerkingsverband met een partner of verbonden onderneming, in welk geval de producten of diensten van deze derde partij hierin zal worden opgenomen.
U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief, die verstuurd wordt via e-mail of direct mail. Op deze manier wordt u op de hoogte gehouden van speciale aanbiedingen en onze nieuwe of aanvullende producten en diensten. Als u niet langer onze commerciële informatie, zoals onze nieuwsbrief, wenst te ontvangen, kunt u dit altijd doorgeven aan onze klantenservice. Als u onze promotionele e-mails niet langer wilt ontvangen, kunt u zich uitschrijven via de link die onderaan de e-mail staat vermeld.

Promotionele prijsvragen en prijstrekkingen
Als u meedoet aan een promotionele prijsvraag of prijstrekking, zullen we u om uw naam, telefoonnummer of e-mailadres vragen en in sommige gevallen verzoeken ander materiaal, zoals uw foto’s, met ons te delen. Met deze gegevens kunnen we de prijsvraag of prijstrekking uitvoeren, prijswinnaars informeren dat ze gewonnen hebben en, mits we daar hun voorafgaande toestemming voor hebben gekregen, de naam van prijswinnaars openbaar maken via onze website, nieuwsbrief en/of Sociale Media.Onderhoud, statistische analyse en verbetering van onze diensten
We streven er voortdurend naar onze diensten te verbeteren. Hiertoe gebruiken we analytische software van derden, zoals Adobe Analytics en Google Analytics. Met behulp van deze analytische software plaatsen we cookies om algemene bezoekersgegevens te registreren en rapportages te ontvangen over de wijze waarop onze diensten gebruikt worden. In dit kader registeren wij via de website en editor(s) bepaalde gegevens, zoals het IP-adres van uw computer, de datum en tijd van uw bezoek of gebruik, uw browser, welke producten u heeft bekeken en aangemaakt, en welke functionaliteiten van de editor u daarvoor heeft gebruikt.
Daarnaast kunnen we uw gegevens gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijwillig klanten- of marktonderzoek. In sommige gevallen vragen we andere bedrijven dit onderzoek voor ons uit te voeren. In zulke gevallen zullen we uw e-mailadres of telefoonnummer aan dergelijke bedrijven doorgeven, die uiteraard ook dit cookiebeleid in acht zullen nemen.Fraude
We gebruiken onze klantgegevens om fraude te onderzoeken, voorkomen en aan te pakken. In het geval we worden verzocht klantgegevens over te dragen om aan een wettelijke verplichting te voldoen, bijvoorbeeld als onderdeel van een criminele strafzaak, zullen we aan een dergelijk verzoek gevolg geven en de verzochte gegevens overdragen aan de ter zake bevoegde autoriteit of fraudeopsporingsinstantie.Ter verbetering van onze klantenservice
Om uw vragen sneller te kunnen beantwoorden, maakt onze klantenservice gebruik van gegevens zoals uw naam en bestelnummer. Onze klantenservice kan tijdens het gesprek mogelijk aantekeningen maken, zodat we weten om welke reden u contact met ons heeft opgenomen en hoe we de situatie hebben opgelost. Gegevens met betrekking tot onze klantenservice worden ook door ons bewaard. Dit is nuttig in het geval u op een ander moment contact met ons opneemt. Als u contact opneemt met onze klantenservice via de telefoon of e-mail, kunnen wij het gesprek mogelijk vastleggen en bewaren voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden. Op deze manier helpt u ons bij het analyseren en verbeteren van onze klantenservice.

SCHOOLPICS behoudt zich het recht voor om ondernemingen die verbonden zijn aan SCHOOLPICS in te zetten voor eerdergenoemde doeleinden, tijdens welke uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt. Deze verbonden ondernemingen, met inbegrip van onze samenwerkingspartners en serviceproviders of elke andere (sub)verwerker die door hen wordt ingezet, kunnen buiten de Europese Unie gevestigd zijn, waardoor uw gegevens mogelijk worden overgebracht naar landen buiten de Europese Unie. Indien er doorgifte plaatsvindt naar een land dat niet over een passend beschermingsniveau beschikt, zal SCHOOLPICS de gegevensoverdracht alleen uitvoeren, wanneer de ontvanger instemt met de door de EU vastgestelde standaardcontractbepalingen voor de overdracht van persoonsgegevens, zoals omschreven in het Besluit van 5 februari 2010 (2010/87/EC) van de Commissie of, indien de onderneming in de Verenigde Staten gevestigd is, er sprake is van toepassing van het EU-VS- privacyschildkader. Bovendien bewaren we uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke juridische bewaringstermijn.

Overdracht aan derde partijen
We verstrekken uw gegevens alleen aan derden zoals hierboven uiteengezet is. Dit gebeurt uitsluitend voor doeleinden zoals omschreven in dit Beleid of op een met die doeleinden verenigbare wijze. Onze werknemers en betrokken derden zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren en de inhoud van dit Beleid na te leven. Daarnaast zal SCHOOLPICS uw persoonlijke gegevens alleen met derden delen als we daarvoor uw voorafgaande toestemming hebben gekregen, daartoe wettelijk verplicht zijn of in het geval van een fusie, overname, reorganisatie of gelijkaardige gebeurtenis.

Beschermen van uw gegevens
SCHOOLPICS gaat zorgvuldig om met uw gegevens, waarvan persoonsgegevens deel kunnen uitmaken. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.
Elk fotoboek of ander fotoproduct, met inbegrip van alle afbeeldingen, foto’s of andersoortig geüploade content die hierin bewaard worden, wordt beschermd door uw unieke e-mailadres en wachtwoord. Andere gebruikers kunnen uw aangemaakte producten of daarin bewaarde inhoud niet bekijken, tenzij ze in het bezit zijn van uw e-mailadres en wachtwoord. We adviseren u daarom om op zorgvuldige wijze uw wachtwoord te kiezen en dit niet met anderen te delen.

Cookies
Cookies zijn kleine databestanden die online via uw browser met pagina’s van onze website of online editor(s) worden meegestuurd en opgeslagen op uw computer, tablet, telefoon of ander apparaat. We gebruiken cookies ter verbetering van uw gebruikerservaring tijdens het bezoeken of gebruiken van onze diensten via onze website of editor(s). Cookies zorgen ervoor dat onze website bij een volgende bezoek uw browser, voorkeuren en geschiedenis herkent. Daarnaast kunnen we cookies gebruiken om u belangrijke informatie te tonen, rapportages te ontvangen over hoe gebruikers onze website en editor(s) gebruiken, en de integratie met socialemediakanalen mogelijk te maken.

SCHOOLPICS gebruikt de volgende soorten cookies:

Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor het bezoeken van onze website of app(s) en gebruikmaken van onze diensten. Deze cookies zijn bedoeld om het gebruik van onze website vergemakkelijken en bevatten daarom uw persoonlijke instellingen, producten die aan uw winkelmand zijn toegevoegd en meldingen die eerder aan u getoond zijn, zodat u ze niet nogmaals ziet.

Analytische cookies: deze cookies registeren het gebruik van onze website of editor(s) via Google Analytics of Adobe Analytics. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe vaak onze website bezocht is, welke onderdelen van onze website of app(s) onze gebruikers het interessants vinden, welke producten u heeft bekeken en aangemaakt, en welke functionaliteiten van onze editor u daarvoor heeft gebruikt. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses over bezoekers-, gebruikers- en klikgedrag. We voeren deze uit voor de continue verbetering van onze website en editor(s) en om deze zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Traceerbare cookies: deze cookies verzamelen gegevens over uw navigatiegedrag. Deze cookies stellen ons in staat om u advertenties te tonen die relevant voor u zijn en beter zijn afgestemd op uw interesses. Cookies worden bijvoorbeeld ook gebruikt om te voorkomen dat u te vaak dezelfde advertentie ziet en om de effectiviteit van onze digitale advertentiecampagnes te bepalen. Deze worden namens en met instemming van SCHOOLPICS door derden geplaatst die als advertentienetwerken optreden.

Cookies van sociale mediasites en andere derde partijen: wanneer u onze website gebruikt, kan u content worden aangeboden door andere ondernemingen dan SCHOOLPICS. Deze ondernemingen kunnen ook cookies op uw computer plaatsen. Als u content deelt met SCHOOLPICS via Socialemediasites als Facebook of Twitter, kunnen deze derde partijen ook cookies op uw computer plaatsen. U dient er rekening mee te houden dat we geen toegang hebben tot of controle hebben over cookies van derden. We adviseren u de website van deze derde partijen te raadplegen voor meer informatie over hun cookies en hoe u deze kunt beheren.

Eerdergenoemde cookies zullen uitsluitend door ons worden gebruikt en via cookies verzamelde gegevens zullen niet met derden worden gedeeld, behalve wanneer dit noodzakelijk is wegens een hierboven vermelde toepassing en in overeenstemming met dit cookiebeleid. De cookies die via uw browser op uw computer worden bewaard, kunnen indien gewenst verwijderd worden. De meeste browsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt uw browserinstellingen wijzigen als u dit niet langer wilt toestaan. Klik op “Hulp” in uw browser voor meer informatie. Indien u geen cookies accepteert, kunt u onze website nog wel bezoeken, maar kunnen bepaalde diensten of onderdelen mogelijk niet optimaal functioneren.

Uw rechten (inzage, correctie en bezwaar)
Krachtens de Nederlandse Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens. U kunt ons ook verzoeken uw gegevens aan te passen of aan te vullen in het geval deze onjuist zijn of om welke reden dan ook. Hetzelfde geldt in het geval u wilt dat we uw persoonlijke gegevens verwijderen of afschermen ingeval uw gegevens onjuist, onvolledig of irrelevant zijn of op enige wijze zijn verwerkt die strijdig is met een wettelijke bepaling. Voor dergelijke verzoeken om inzage, correctie en bezwaar kunt u zich wenden tot onze klantenservice.

Toepasbare wet en geschillen
Dit cookiebeleid en uw gebruik van onze website, editor(s) en app(s) is onderworpen aan en opgesteld volgens Nederlands recht. Alle geschillen die naar aanleiding van dit cookiebeleid en onze diensten ontstaan, vallen uitsluitend onder de jurisdictie van de daartoe bevoegde rechtbanken in Amsterdam, Nederland.

Wijzigingen en vragen
We zullen iedere geactualiseerde versie op deze pagina publiceren, zodat u altijd op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen, de wijze waarop deze gegevens gebruikt en beschermd worden, en onder welke omstandigheden we deze informatie vrijgeven.
Als u een vraag heeft over uw gegevens, ons cookiebeleid of de toepasbaarheid ervan, kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@SCHOOLPICS.nl.