Algemene voorwaarden

Bestelling acceptatie
Bestellingen worden alleen geaccepteerd en verwerkt in overeenstemming met de volgende voorwaarden. Door gebruik te maken van de SCHOOLPICS software aanvaardt de klant deze voorwaarden impliciet. Nadat de bestelling is verwerkt, wordt het door de klant verstrekte bestand opgeslagen op de SCHOOLPICS server. Dit wordt gedaan om het voor de klant mogelijk te maken om op een later tijdstip extra exemplaren van het album te bestellen.

Auteursrechten
De klant is verantwoordelijk voor de inhoud van het aangeboden bestand. SCHOOLPICS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van het bestand. SCHOOLPICS gaat ervan uit dat de klant het auteursrecht op het bestand bezit. Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor de gevolgen van het illegale gebruik van beschermde gegevens. Bovendien moet de klant zich strikt houden aan de wettelijke voorschriften van het betreffende land bij het plaatsen van de bestelling en het verspreiden van het gedrukte materiaal.

Aansprakelijkheid
In geen geval aanvaardt SCHOOLPICS enige aansprakelijkheid voor schade of verlies van de bestanden. SCHOOLPICS vermeldt expliciet dat de kwaliteit van de afdrukken in de bestelde fotoboeken nooit hoger kan zijn dan verwacht kan worden op basis van wat de klant op het computerscherm ziet wanneer de SCHOOLPICS editor voor fotoboeken wordt gebruikt. De aansprakelijkheid van SCHOOLPICS blijft beperkt tot vermijdbare productiefouten.

Levertijd
Alle bestellingen worden binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de betaling geproduceerd. Vertragingen in de leveringstermijnen kunnen in geen geval de annulering van de bestelling of enig recht op compensatie rechtvaardigen.

Garantie
De kennisgeving van claims, voor zover deze betrekking hebben op een duidelijke tekortkoming, moeten binnen twee weken na levering van de bestelling van de klant worden doorgegeven. In het geval van een geldige klacht is restitutie beperkt tot het opnieuw produceren van de bestelling.

Onlinegeschillenbeslechting
Als u een probleem heeft met iets dat u bij ons heeft gekocht, neem dan contact met ons op. Als we het probleem niet kunnen oplossen, kunt u contact opnemen met het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Commissie.